Ääniopas
Ääniopas
Rastirata
Rastirata
Peli
Peli
3D sisällöt
3D sisällöt
Kuvat ja Sosiaalinen jakaminen
Kuvat ja sosiaalinen jakaminen

Digiluonto Satakunta

DigiLuonto Satakunta Kasvua Satakunnan maaseudun luonto- ja kulttuurimatkailuun yhdistetyn kokemuksellisuuden ja avoimen datan palveluratkaisuilla.

Tavoite: VauhditetaanSatakunnan maaseudun luonto- ja kulttuurimatkakohteiden uudistumista, kansainvälisiä valmiuksia ja kohdealueiden kestävää kasvua. Hankkeessa yhteiskehitetään helposti monistettavia palvelullisia, pelillisiä ja tarinallisia luonto- ja kulttuurikokemussisältöjä, niin kutsutun älykkään matkailun ratkaisuja ja avoimia rajapintoja hyödyntäen. Lisätään matkakohteiden saavutettavuutta, reaaliaikaista vuorovaikutteisuutta ja houkuttelevuutta uusissa kohderyhmissä: laajennetaan olemassa olevien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden sisältöjä digitaalisesti monipuolistettujen kokemusten, aktiviteettien ja avoimen datan ratkaisujen avulla. Toimenpiteillä tavoitellaan kestäviä kasvuvaikutuksia kohdealueilla matkailualan työllisyyteen, uusien yritysten määrään, innovatiivisten matkailutuotteiden syntyyn, matkailijamäärien kasvuun ja –kohderyhmien monipuolistumiseen, sekä matkakohteiden vetovoimaan, asiakastyytyväisyyteen ja kävijäuskollisuuteen.

Kesto: 2 vuotta

Satakunnassa kohti älykkäämpiä matkakohteita

DigiLuonto Satakunta -hanke (ELY, 2019-21) pyrkii laajentamaan matkakohteiden kehittämistä digitaalisesti ja tukemaan matkailun siirtymää kohti älykkäämpiä palveluympäristöjä. Niin kutsuttujen älykkäiden kaupunkien (Smart cities) kehittämisen vanavedessä älykäs matkailu (Smart Tourism) on ollut viime vuosina aktiivisen kehittämisen ja liiketalous-teknillisen tutkimuksen kohteena kansainvälisesti. Laajamittainen matkakohteiden digitaalinen kehittäminen on yhä lapsen kengissä niin Suomessa kuin kansainvälisesti, ja kokonaisvaltaisen älykkään matkailun pilotit ovat nekin vielä harvassa. Visit Finland on laatinut ja päivittänyt 2019 Suomen matkailulle digitiekartan , jolla tuetaan mm. “sujuvampaa ostopolkua, kannattavuutta ja kestävää kehitystä matkailussa sekä hyödynnetään kansainvälisiä palveluita ja teknologian mahdollisuuksia”. Uusien teknologioiden hyödyntämisessä DigiLuonto tavoittelee alustatalouteen kytkeytyviä edelläkävijäratkaisuja matkakohteiden kokemuksellisten ydinsisältöjen laajentamiseksi ja liittämiseksi osaksi alueellista matkailun kehittämistä. Tätä tarkoitusta varten pilotoidaan helposti monistettavaa digitaalista palvelualustaa, jonka “läpi” käyttäjä voi mobiilisti kokea mm. reaaliaikaiseen sijaintitietoon perustuvia lisättyjä sisältöjä vieraillessaan matkakohteessa. Nämä digitaaliset sisällöt voivat olla niin opastuksellisia, viihteellisiä, oppimiseen liittyviä kuin vaikkapa puhdasta fantasiaa. Teknisesti sisällöt voivat olla yhdistelmä perinteisiä multimediasisältöjä; kuvia, ääntä, tekstiä ja videoita – tai WebAR-teknologiaan (Augmented Reality) perustuvia 3D-malleja sekä avoimen datan IoT-sisältöjä, kuten reaaliaikaisia säätietoja ja sensoridataa. Kansainvälisissä tutkimuksissa erityisesti tarinallisuuden, reaaliaikaisuuden, vuorovaikutteisuuden ja palvelujen henkilökohtaistamisen on tunnistettu lisäävän eniten älykkäiden matkakohteiden kokemisen merkityksellisyyttä ja suosittelun todennäköisyyttä.

Suomessa eräitä digitaalisuutta hyödyntäviä matkailuhankkeita viime vuosina ovat olleet Digitrail, BLUE project, Digikultuurikylä, Virtual Outdoors Finland ja Urban Eco Islands. Näiden lisäksi joillakin kunnilla ja yksittäisillä toimijoilla on ollut omia pilotteja ja yksittäisiä kokeiluja esim. AR:ään liittyen. Digiluonnon erityispiirre on digitaalisen kokemusalustan ja sisältöaihioiden skaalattavuus ja monistettavuus erilaisiin matkakohteisiin. Ratkaisut mahdollistavat syrjäisempienkin matkakohteiden vetovoiman ja saavutettavuuden parantamisen: uudet yhteiskehitettävät sisällöt ja digitaalinen kokemusmaailma monipuolistavat tapoja kokea kohteita ja lisäävät parhaimmillaan myös täysin uusien kohderyhmien mielenkiintoa vierailla matkakohteissa. Skaalattavan palvelualustan ansiosta uudenlaista kokemuksellisuutta ja digitaalista saavutettavuutta edistävien ratkaisujen avulla kyetään myös entistä kestävämmin uudistamaan alueen matkakohteita. Vuoden 2020-21 aikana tullaan järjestämään alueen matkakohteiden kehittäjille yhteiskehittämisen työpajoja, joissa sekä jaetaan tietoa älykkäiden matkakohteiden kehittämisestä että työstetään Digiluonto-alustan kokemussisältöjä paremmin Satakunnan eri matkakohteille sopiviksi. Hanketta toteuttavat yhdessä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä Tampereen yliopiston Porin yksikkö, tekniikka.

Avainsanat: digiluonto, älykäs matkailu, e-matkailu, digitaalinen palveluliiketoiminta, laajennettu todellisuus, paikkatieto, alustatalous, kestävä kehitys, visit finland, #satakunta, #smartcountryside, #älykäsmaaseutu

360º virtuaalinen näkötorni

360º virtuaalinen näkötorni tarjoaa alueen, luonto- ja kulttuurikohteen tai tapahtuman kehittäjälle mahdollisuuden pystyttää digitaalisia näkötorneja ilman fyysisiä asennuksia alueen tai reitin varrelle.

Tornista avautuu 360-videonäkymä halutussa paikassa tai laajemman alueen yllä. Drone-toteutuksena tehtävän näkötornin "hissi" nousee haluttaessa lintutornikorkeudesta aina Näsinneulan tai Eiffeltornin korkeuksiin, tarjoten matkakohteen maisemiin ja palvelutarjontaan täysin uudenlaisia vuorovaikutteisia näköaloja!

360-videot ja -kuvat avautuvat käyttäjän kännykän, tabletin tai muun päätelaitteen selaimessa ilman tarvetta erillisten applikaatioiden asentamiseen. 360-videoilla voi elävästi havainnoida haluttua aluetta tai luontokohteita esimerkiksi eri vuodenaikona, ja 360-kuviin upotettava lisäinformaatio sekä digitaaliset sisällöt auttavat edelleen syventämään matkailukokemusta.

GPS koordinaatteihin sidottu sisältö

Digiluonto-toiminnallisuuksien käyttö matkakohteessa tai tapahtumapaikalla avaa mahdollisuuden ympäristöön kiinnitettyjen digitaalisten sisältöjen (kuvat, tarinat, videot, 3D-hahmot, äänimaisemat.) tarkasteluun autenttisessa ympäristössä.

Paikkakohtainen sisältö lisää kohteen, kuten luonto- tai kulttuurireitin ympärisvuotista saavutettavuutta, ja rikastaa vierailukokemusta vuorokaudenajasta riippumatta. Digitaaliset ja reaaliaikaiset sisällöt mahdollistavat monipuolisten, käyttäjän odotuksia vastaavien palvelupolkujen ja paikkaan liittyvien sisältöjen valinnan sekä räätälöinnin.

Opasteet

Staattisten opasteiden sijaan, AR-näkymässä avautuvat opasteet mahdollistavat monipuolisten, ajantasaisten ja jopa reaaliaikaisten ja vuorovaikutteisten sisältöjen välittämisen vierailijalle.

Selainpohjaiset ratkaisut, monikieliset ja monimediatoteutukset lisäävät kohteiden ja paikkaan liittyvän datan sekä opastetiedon saavutettavuutta ja kansainvälisiä valmiuksia.

Tiiviin opastetiedon lisäksi AR:n kautta on esimerkiksi mahdollista syventää kohdetietoa sekä -historiaa, ja havainnollistaa paikan tai reitin sisältöjä, kulkusuuntia, sekä tarjota vinkkejä ja suosituksia kohdevieriluun.

Digitaalisuuden tärkeinä etuina ovat myös päivitettävyys ja mahdollisuudet sisältöjen sosiaaliseen jakamiseen.

Yhteystiedot

Digiluonto Satakunta -hanke

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö (TuKKK)
Tuomas Pohjola
tuomas.pohjola(at)utu.fi

Tampereen yliopisto, Porin yksikkö, tekniikka (TAU)
Jere Grönman
jere.gronman(at)tuni.fi


Turun yliopisto Tampereen yliopisto
EU maatalousrahasto Maaseutu 2020

Yhteistyössä:

Metsähallitus Geopark
LUMA